OFERTA

NIERUCHOMOŚĆ PRZEMYSŁOWA POŁOŻONA W RADOMIU, PRZY UL. KOZIENICKIEJ 70. PLAC UTWARDZONY O POWIERZCHNI 1,7589 HA WRAZ Z BUDYNKIEM BIUROWO- WARSZTATOWYM O POWIERZCHNI 364 M2.

IDEALNA DO SZYBKIEGO POSTAWIENIA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO, NAWET DLA UCIĄŻLIWEJ PRODUKCJI.

Historycznie, na terenie nieruchomości, od lat 60-tych prowadzona była działalność z branży drogowej i usytuowane były maszyny do produkcji masy bitumicznej o specyficznym oddziaływaniu na środowisko. Obecnie pozostała jeszcze infrastruktura po dawnej produkcji – zasieki na kruszywa i waga samochodowa najazdowa. Infrastruktura ta może być wykorzystana do podobnej produkcji – betonów, galanterii betonowej, masy bitumicznej, lub może zostać zdemontowana. Żaden z tych elementów nie jest stale związany z gruntem.

602 292 118

kontakt@kozienicka70.pl

POŁOŻENIE

ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚĆ ZNAJDUJE SIĘ NA OBSZARZE OZNACZONYM SYMBOLEM 2P – TEREN ZABUDOWY PRZEMYSŁOWEJ.

Działki przyległe do nieruchomości, to tereny niezabudowane – nieużytki. Najbliższe zabudowania zlokalizowane są ponad 100m od granic nieruchomości. Sąsiedztwo jest nieuciążliwe, przez kilkanaście lat nie było żadnych skarg na działalność istniejącej tam wytwórni mas bitumicznych i korzystanie z dróg transportowych ruchu ciężkiego (prowadzone były regularne dostawy nocne)

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST PRZY TORACH KOLEJOWYCH, ODLEGŁOŚĆ DO BOCZNICY KOLEJOWEJ OK. 100M. ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU DODATKOWYCH PLACÓW SKŁADOWYCH PRZY BOCZNICY.

Dojazd do nieruchomości od strony południowej ul. Chorzowską, drogą asfaltową – wylot na Rzeszów i Lublin.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POWIĘKSZENIA NIERUCHOMOŚCI OD STRONY WSCHODNIEJ I ZAPEWNIENIA DRUGIEGO DOJAZDU DO NIERUCHOMOŚCI OD STRONY UL. KOZIENICKIEJ (WYLOT NA WARSZAWĘ).

OBEJRZYJ PREZENTACJĘ FILMOWĄ, PRZEDSTAWIAJĄCĄ NIERUCHOMOŚĆ

UZBROJENIE I BUDYNKI

Nieruchomość jest w pełni uzbrojona w potrzebne media, wodę, gaz i prąd.

Na terenie zlokalizowana jest własna stacja transformatorowa 1,5 MW i stacja redukcyjno – pomiarowa gazu wraz z pełną infrastrukturą doprowadzająca gaz z ciśnieniem niskim.

Teren jest ogrodzony, utwardzony i oświetlony. Znajduje się tu również waga najazdowa typu ciężkiego.

Na terenie nieruchomości posadowiony jest budynek biurowo socjalny oraz pomieszczenie techniczno – warsztatowe z kanałem remontowym.